Prednosti VAKUUM LIFT-a

Jedinstveni dizajn:
Panoramski pogled od 360 stepeni

Samo noseća konstrukcija:
Idealno za nove i postojeće objekte iz razloga minimalnih ugradnih mera

Ne zahteva jamu, vrh ili mašinsku prostoriju:
Montaža direktno na postojeći pod

Apsolutna sigurnost:
U slučaju nestanka električne energije, kabine se automatski spušta u najdonju stanicu.

Jednostavna, brza i čista montaža:

Iz razloga samo-noseće konstrukcije, lift je moguće instalirati na bilo koju površinu poda (beton, parket, laminat, tepih…). Od dve do pet stanica za stambene objekte, jahte, manje poslovne zgrade ili sl. Montaža od dva do pet dana.

Eco-friendly

Revolucionarna tehnologija vakuum lifta je promenila način verikalnog transporta ljudi i roba u njihovim domovima kao i očuvanju njihove okoline.

Umesto standardnog pogona liftova (čelične sajle ili hidraulični klipovi), jedinstveni kućni lift pokreće jedan od najbogatijih resursa na planeti: VAZDUH

Jedan putnik (159kg)

VAKUUM LIFT PVE 37

Dva putnika (205kg)

VAKUUM LIFT PVE 52

Tri putnika/Invalidska kolica (238kg)