LIFTOVI

Jedinstveni dizajn:
Panoramski pogled od 360 stepeni

Samo noseća konstrukcija:
Idealno za nove i postojeće objekte iz razloga minimalnih ugradnih mera

Ne zahteva jamu, vrh ili mašinsku prostoriju:
Montaža direktno na postojeći pod

Apsolutna sigurnost:
U slučaju nestanka električne energije, kabine se automatski spušta u najdonju stanicu.

PUTNIČKI LIFTOVI

Za stambene objekte i manje-srednje poslovne objekte:

1. Bezreduktorski liftovi, bez mašinske prostorije, MRL:
– nosivosti od 320kg do 1600kg (od 4 do 21 osobe).

– brzine od 1 m/s do 1,6 m/s.
– Visine dizanja do 75 m ili 32 stanice.

– Ulaz sa jedne strane, dva ulaza po 180 stepeni, dva ulaza po 90 stepeni (do 630 kg).
– Automatska vrata, centralna ili teleskop širine od 700 mm do 1600 mm, visine od 2000 mm do 2300 mm

– Fleksibilne dimenzije kabine sa više opcija estetskih rešenja
– Automatski sistem za nužnu vožnju usled nestanka mrežnog napajanja

– Mogućnost isporuke za objekte sa malom jamom, malim vrhom voznog okna, prolaznim delom ispod jame lifta (opciono)

Za manje stambene objekte ili privatne objekte:

2. Hidraulični liftovi, sa ili bez mašinske prostorije
– nosivosti od 320kg do 1000kg (od 4 do 13 osoba)

– brzine 0.6 m/s
– Visine dizanja do 21 m ili 7 stanica

– Ulaz sa jedne strane, dva ulaza po 180 stepeni, dva ulaza po 90 stepeni
– Automatska vrata, centralna ili teleskop širine od 700 mm do 1600 mm, visine od 2000 mm do 2300 mm.

– Fleksibilne dimenzije kabine sa više opcija estetskih rešenja
– Automatski sistem za nužno spuštanje usled nestanka mrežnog napajanja.

– Mogućnost isporuke za objekte sa malom jamom, malim vrhom voznog okna (opciono)

TERETNI LIFTOVI

Električni liftovi velikih nosivosti, sa ili bez mašinske prostorije

– nosivosti od 1050kg do 2500kg (od 14 do 33 osobe).
– brzine od 0.5 m/s do 1 m/s.

– Visine dizanja do 45 m ili 14 stanica.
– Ulaz sa jedne strane ili dva ulaza po 180 stepeni

– Automatska vrata, centralna ili teleskop širine od 1000 mm do 2000 mm, visine od 2000 mm do 2300 mm
– Fleksibilne dimenzije kabine sa više opcija estetskih rešenja

– Automatski sistem za nužnu vožnju usled nestanka mrežnog napajanja

Hidrailični liftovi velikih nosivosti, sa mašinskom prostorijom

– nosivosti od 1050kg do 2500kg (od 14 do 33 osobe).
– brzine od 0.3 m/s do 0.6 m/s.

– Visine dizanja do 21 m ili 7 stanica.
– Ulaz sa jedne strane ili dva ulaza po 180 stepeni

– Automatska vrata, centralna ili teleskop širine od 1000 mm do 2000 mm, visine od 2000 mm do 2300 mm
– Fleksibilne dimenzije kabine sa više opcija estetskih rešenja

– Automatski sistem za nužno spuštanje usled nestanka mrežnog napajanja

AUTO LIFTOVI

Električni liftovi velikih nosivosti, sa ili bez mašinske prostorije

– nosivosti od 2500kg do 5000kg
– brzine od 0.5 m/s do 1 m/s.

– Visine dizanja do 30 m ili 14 stanica.
– Ulaz sa jedne strane ili dva ulaza po 180 stepeni

– Automatska vrata, centralna ili teleskop širine od 2000 mm do 2600 mm, visine od 2000 mm do 2300 mm
– Fleksibilne dimenzije kabine sa više opcija estetskih rešenja

– Automatski sistem za nužnu vožnju usled nestanka mrežnog napajanja

Hidrailični liftovi velikih nosivosti, sa mašinskom prostorijom

– nosivosti od 2550kg do 5000kg
– brzine od 0.2 m/s do 0.5 m/s.

– Visine dizanja do 21 m ili 7 stanica.
– Ulaz sa jedne strane ili dva ulaza po 180 stepeni

– Automatska vrata, centralna ili teleskop širine od 1000 mm do 2000 mm, visine od 2000 mm do 2300 mm
– Fleksibilne dimenzije kabine sa više opcija estetskih rešenja

– Automatski sistem za nužno spuštanje usled nestanka mrežnog napajanja

OSTALI LIFTOVI

Bolnički liftovi

Maloteretni liftovi

Teretne platforme

Platforme za osobe sa umanjenom pokretljivošću

Pokretne stepenice i pokretne trake