VAKUUM LIFT PVE30

Pneumatski VAKUUM lift, model PVE30, je jedan od najmanjih kućnih liftova na svetu sa ugradnim prečnikom od samo 75 cm. Sa sigurnošću možemo reći da postoji mali broj objekata gde se ovakav tip kućnog lifta ne može ugraditi.

Model PVE30 je predviđen za prevoz jedne osobe, nosivosti do 159kg. Pogodan je za dve, tri ili četiri stanice (maksimalna visina dizanja do 10,5m).

Kao i drugi modeli vakuum liftova PVE30 se instalira direktno na postojeći pod objekta. Vakum liftovi ne zahtevaju jamu ili mašinsku prostoriju.

Pneumatski vakuum lift PVE30 je idealan izbor za manje porodice u postojećim kućama ili duplex stanovima, instalira se brzo i jednostavno i praktično bez bravarskih radova.

Pneumatski vakuum lift, je lift koji se pokreće vazduhom i troškovi potrošnje električne energije i održavanja su minimalni. Ovi vazduhom vođeni kućni liftovi troše minimalnu električnu energiju tokom dizanja, i nula potrošnje prilikom spuštanja, pa spadaju u „ECO-FRIENDLY“ liftove.

Napravljni od aluminijuma ili polikarbonata, pneumatski vakuum liftovi PVE kombinuju funkcionalnost sa elegantnim dizajnom, te su panoramski liftovi koji imaju pogled na okolinu od 360 stepeni, iz kabine lifta.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Opšte:

 • Spoljnji prečnik cilindra: 750 mm
 • Nosivost: 159 kg (1 osoba)
 • Brzina: 0,15 m/sec
 • Bez jame. Pod početne stanice mora biti 100% ravan, jer se kompletan lift oslanja na postojeći pod.

Minimalne dimenzije vrha:

 • Standardni model (pogonska turbina montirana u vrhu okna): 2719 mm
 • Split model (pogonska turbina je rezdvojena od okna): 2464 mm
 • Otvor u ploči potreban za ugradnju kroz podove i plafone: fi 813 mm

Tehnički detalji:

 • Napajanje: 220V, 60/50Hz, 25 A monofazno napajanje
 • 3 turbine locirane u pumpi snage ukupno 3 kw

Kabina:

 • Širina ulaza : 508 mm
 • Unutrašnja visina kabine: 2007 mm
 • Automatsko LED osvetljenje i ventilator
 • Otvaranje vrata: uvek na istoj strani, po svim spratovima, na levo gledajući iz kabine.
 • Visina vrata: 2032 mm
 • Po spratu je moguće imati jedna vrata
 • 24 V napajnje pozivnih dugmadi u kabini
 • Precizno pristajanje po svim spratovima
 • Telefon

Sigurnost:

 • Automatsko spuštanje kabine na najdonju stanicu, u slučaju nestanka napajanja električne energije.
 • Mehaničke sigurnosne kočnice u slučaju nekontrolisanog kretanja kabine na dole, prilikom gubitka vakuuma ili mehaničkog oštećenja stakla voznog okna.
 • Elektro-mehaničke zabrave na svim vratima

ZAHTEVI U MONTAŽI

Standardni model:

– Minimalna visina početne etaže: 2340 mm

– Minimalna visina poslednje etaže: 2700 mm

– Prečnik ploče plafona mora biti 810 mm

– Prilikom montaže liftova sa tri ili četiri etaže, svi otvori u ploči moraju biti u liniji

– Napajanje pogona je monofazno, 220VAC, putem nezavisnog kabla 3x6mm. Potrebno je dovesti i uzemljenje do konstrukcije lifta. Poseban osigurač za napajanje lifta minimalne snage 25A. Kabal za napajanje se dovodi u vrh voznog okna, kao i jedna monofazna utičnica u centru vrha voznog okna. Napajanje od 220VAC mora biti konstantno (varijacije napona nisu dozvoljene-ako su varijacije u naponu velike mora se dodatno ugraditi regulator napona-obaveza vlasnika objekta). Kvarovi nastali varijacijom napona iz mreže nisu pokriveni garancijom proizvođača.

– Ako se instalira telefon u kabini lifta, potrebno je dovesti telefonski kabal sa utičnicom do vrha voznog okna.

– Cilindri voznog okna su dim: prečnika 81cm i dužine 234 cm, te je potrebno obezbediti ulaz u objekat minimalno traženog prečnika. Ulaz može biti kroz vrata ili prozor objekta.

– Potrebno je montirati kuku u centru vrha okna za montažu, nosivosti 500kg.

– Minimalna mera od zida mora biti 5 cm, radi montaže cilindra.

Split-unit model:

Svi zahtevi za split-model su isti kao i za Standardni model sem sledećeg:

 • Minimalna visina poslednje etaže: 2470 mm
 • Potreban prostor za montažu pogonske pumpe je 890x450x680 mm
 • Montaža pogonske jedince je moguća do 10m od lifta.
 • Povezivanje se vrši pomoću PVC cevi prečnika 110 mm, te je potrebno obezbediti prolaz od lifta do pogona.
 • Napojni kablovi se dovode do pogonske pumpe
 • Dovod vazduha za pogonsku pumpu mora biti iz unutašnjosti objekta.

Tehnička dokumenatcija i brošure: